Garanti

För säkerhets skull -
anlita auktoriserad SFSAB-installatör

SFSAB, SkorstensFolket, är en rikstäckande organisation för entrepenörer som är specialiserade på skorstensarbeten. Om du anlitar en SFSAB-ansluten installatör vet du att arbetet utförs av välutbildad och kunnig personal och att produkter som har Byggproduktcertifikat eller är typgodkända alternativt CE-märkta används.

Installatörerna i SFSAB är auktoriserade och/eller isocertifierade enligt ISO 9001:2000 och ger garanti på utförda arbeten. SFSAB-företagen har kompetens inom ett brett område, och kan erbjuda allt från nybyggnad av skorstenar till renovering av skorstenar och kakelugnar.